Samarbejdsaftale med LIF


Indledning

For at give unge spillere de største muligheder for at dyrke holdidræt i Løgstør i form af dels håndbold og dels fodbold henset til at flere dyrker begge sportsgrene er det aftalt at samarbejdsformen nedfældes skriftlig, således der ikke opstår tvivl omkring klubbernes holdninger.
Det er af helt afgørende betydning, at foreningerne fastholder så mange unge mennesker i de enkelte årgange, og sportsgrene som overhovedet muligt og hensynet hertil er det altafgørende. 
Begge foreninger er enige om at tilstræbe at flest mulig dyrker både håndbold og fodbold under skyldig hensyn tagen til hinanden. Nøgleordene i dette samarbejde er respekt, kommunikation og planlægning!
Aftalen kommunikeres ud til alle spillere, forældre og trænere i klubberne.

Hensigten for at opnå bedst mulig løsning

Den enkelte sportsgren færdiggøres i sit fulde omfang!

  • Det betyder, at i forbindelse med opstarten af fodboldsæsonen vil denne vige til fordel for afslutningen af håndboldsæsonen.

  • I efterårssæsonen viger opstarten på håndboldssæsonen til fordel for afslutningen af fodboldsæsonen.

  • Alle cups viger for pointgivende kampe.

  • Alt træning – og alle træningskampe viger for pointtællende kampe.

  • Hvis der er spillere nok på et hold til at kunne gennemføre en kamp i sammenfaldende tilfælde, tages dette i betragtning inden en kamp forsøges flyttet.

Planlægning

Trænere for Løgstør Idrætsforening og Løgstør Håndboldklub sætter sig sammen (evt. repræsenteret af kampfordelere eller lign.) på følgende tidspunkter med henblik på koordinering af træning og kampe.
Der aftales møder i hhv. august og mellem jul og nytår hvert år, og der kan aftales flere møder efter behov.
Begge klubber tilgodeser aftalen bedst muligt ved at henvise trænere til at kommunikere på tværs af foreningerne under hensyn til muligheder for planlægning af træning, kampe, mm.
Da Løgstør Håndboldklub er mere fastlåst på haltider i forbindelse med træning og hjemmestævner, og Løgstør Idrætsforening har bedre muligheder for planlægning af træning og kampe mm. på deres baner, vil denne forening i sin planlægning kunne tilsikre at alt afvikles på bedst mulig måde gennem ovennævnte samarbejdsform.

Bliv medlem


Tryk på knappen herunder for at komme til tilmeldingssiden.

Hovedsponsor - ungdom


Hovedsponsor - senior


Guldsponsor


Løgstør HK spiller i tøj og benytter bolde og udstyr fra Select Sport.
Besøg vores side.
Løgstør Håndboldklub | 9670 Løgstør | lhk@lhk.dk